20221024 122032Dnia 21 października 2022 r. odbyło się podsumowanie  Konkursu Fotograficznego „FOTOGENICZNOŚĆ”,  organizowanego przez Miejski Dom Kultury i Urząd Miejski  w Turku.

Z radością informujemy, że nasi uczniowie znaleźli się w gronie laureatów konkursu:

NAGRODA – Maja Matusiak 3C

NAGRODA – Weronika Wróblewska 2C

NAGRODA – Olga Olszak 2I

NAGRODA - Maja Grzelka 2B

 DSC0040W dniu19 października 2022 roku w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i nagród dla nauczycieli, dyrektorów i pracowników oświaty.

20221020 121726W dniu 19 października 2022r. odbyło się Spotkanie Finałowe Festiwalu Sztuki Słowa „POETIKA LAB”. Nasi uczniowie zdobyli nagrody w dwóch kategoriach:

słowo śpiewane: NAGRODA  - Maja Grzelka 2B

słowo mówione: NAGRODA – Damian Dopierała 2A

 i zostali nominowani do dalszego etapu, który odbędzie się w Poznaniu.

2 II iProgram realizowany przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii ze środków budżetu Powiatu Tureckiego w ramach zadania publicznego: „Ochrona i promocja zdrowia. Organizacja i prowadzenie na terenie Powiatu Tureckiego działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
od narkotyków”. – „Bliżej siebie”.

Liderzy Zdrowia z klasy 2 I wraz z wychowawczynią Panią Renatą Spławską, psychologiem i pedagogiem szkolnym nawiązali współpracę z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii z oddziałem terenowym w Turku w celu zorganizowania w szkole zajęć warsztatowych dla wybranych klas z profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, głównie narkotyków. Realizatorem zajęć z ramienia PTZN była Pani Eliza Moszczyńska, pedagog, która wraz z Liderami Zdrowia przeprowadziła zajęcia warsztatowe w dniu 13 października 2022r. 

zapal znicz 2022

Udział uczniów naszego Liceum w XIV edycji akcji medialno- edukacyjnej
Zapal Znicz Pamięci organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej.
Opiekun pani Iwona Felisiak- Klecha

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 20221018 WA0000Inauguracja V edycji konkursu „Złap za stery do swojej kariery” organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy odbyła się 17 października 2022 r. w Miejskim Domu Kultury

 w Turku. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu na temat kariery, rozumianej jako zdobywanie coraz wyższych stanowisk przez określoną osobę oraz droga zawodowego rozwoju. Po wykładzie młodzież wzięła udział w quizie na temat rynku pracy.

Następnie Dyrektor PUP Pani Beata Bartczak prowadziła panel dyskusyjny z zaproszonymi gośćmi architektką, kosmetyczką, pracownicą TSL- transportu, spedycji, logistyki, wiceprezesem firmy związanej z branżą IT i doradcą podatkowym.