TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. T. KOŚCIUSZKI W TURKU NA ROK SZKOLNY 2023/2024

2023 folder 3

 

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ REKRUTACJI:
http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/