TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. T. KOŚCIUSZKI W TURKU NA ROK SZKOLNY 2022/2023

2022 folder 3 a2

 

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ REKRUTACJI:
http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/