NauczycielNaMedalGratulacje dla Pani Pauliny Karbowej- nauczycielki języka angielskiego za zajęcie I miejsca w powiecie tureckim ,,Nauczyciel na Medal 2021'' w kategorii Nauczyciel Szkoły Ponadpodstawowej.