Dyrektor

Danuta Szczepanik

 

Wicedyrektorzy:

Olga Wojtkowiak

Albin Zańko

Zbigniew Ryczyński