Statut

uchwalony 22 listopada 2019 roku przez Radę Pedagogiczną I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku.