I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku jest szkołą z ponad stuletnią tradycją. W powiecie tureckim jest jedyną publiczną szkołą ogólnokształcącą. Oferuje interesujące  profile nauczania oraz szeroki wachlarz przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym i przedmiotów uzupełniających.

I Liceum Ogólnokształcące w Turku wypracowało wysoki poziom nauczania i silną pozycję w powiecie, województwie i kraju, zdobywając w latach 2012-2017 w rankingu „Perspektyw” pięciokrotnie tytuł „Brązowej Szkoły”, przyznawany najlepszym liceom w Polsce.

Szkoła od wielu lat ma wyraźnie określoną wizję i  misję – przygotowanie uczniów do podjęcia studiów wyższych i wyposażenie ich w niezbędneumiejętności, postawyi kompetencje językowe.

Szkołę cechuje nowoczesny model zarządzania, który przynosi efekty w każdej dziedzinie życia szkoły, a przede wszystkim w jakości i poziomie nauczania, bardzo wysokich wynikach egzaminów maturalnych, bezpieczeństwie, motywacji, ale też rozwijaniu zainteresowań, pasji i  uzdolnień.

Szkoła nieustannie wzmacnia wysoki, akademicki profil kształcenia, współpracuje z uczelniami wyższymi, z lokalnymi instytucjami, zakładami pracy, realizuje innowacje pedagogiczne, uczy języków obcych, które są priorytetem w strategii rozwoju szkoły.

Doskonale wykształcona kadra pedagogiczna wykorzystuje najnowsze osiągnięcia z różnych dziedzin nauki, w tym nowatorskich metod pracy w celu podniesienia jakości pracy szkoły.

I Liceum Ogólnokształcące w Turku proponuje bogatą i ciągle uzupełnianą ofertę kształcenia, nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym, zgodnie z zainteresowaniami i oczekiwaniami uczniów, wpisując się w potrzeby rynku edukacyjnego oraz w perspektywie podjęcie studiów na wymarzonym kierunku.

Uczniowie liceum mają możliwość uczestniczenia w sesjach naukowych, konferencjach, warsztatach, laboratoriach i sympozjach językowych. Realizują liczne projekty, prowadzą szkolną telewizję i radio, wydają gazetkę, Sport w Liceum to sukcesy w wielu dyscyplinach  i wielokrotny tytuł „Najbardziej usportowionej szkoły w Wielkopolsce”.

I Liceum w Turku jest placówką nowoczesną, opierającą się o 105-letnie tradycje, należy do grona  szkół rozwijających się, z ogromnym potencjałem kreatywności i intelektu.

Profesjonalna kadra pedagogiczna, pracownicy szkoły, liczne wydarzenia kulturalne oraz spotkania z ciekawymi ludźmi to duży walor naszego Liceum.

Szkoła posiada doskonale wyposażone pracownie i sale dydaktyczne, laboratorium chemiczne i fizyczne, pracownie informatyczne oraz stały dostęp do sieci Wi-Fi co pozwala na korzystanie z zasobów Internetu. Szkoła posiada doskonale wyposażoną bibliotekę oraz stołówkę szkolną z domowymi obiadami.

Aula im. Tomiły Składkowskiej to miejsce, w którym odbywają się koncerty, spotkania, wykłady, uroczystości szkolne, a stylowa sala 100 łączy tradycję z nowoczesnością i tworzy niepowtarzalny klimat.

Wybierając nasze Liceum zyskasz nie tylko przepustkę na wymarzoną uczelnię, ale także przyjaciół, odkryjesz swój talent, rozwiniesz swoje pasje i zainteresowania – spełnisz marzenia! Uczeń w I LO w Turku jest zawsze najważniejszy. Zapraszamy.

2019 srebrne liceum perspektywy

moodle lo

office365 1 4

zostanwdomu

pedagog pedagog

biblioteka

swietlica

NASZE LICEUM

 

powiat innowacji

men

KOwP

cke

oke1

stowarzyszenie

vulcan

poczta

bip

mLegitymacja

mLegitymacja

mLegitymacja

ling logo 400