I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku jest szkołą z ponad stuletnią tradycją. W powiecie tureckim jest jedyną publiczną szkołą ogólnokształcącą. Oferuje interesujące  profile nauczania oraz szeroki wachlarz przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym i przedmiotów uzupełniających.

I Liceum Ogólnokształcące w Turku wypracowało wysoki poziom nauczania i silną pozycję w powiecie, województwie i kraju, zdobywając w latach 2012-2017 w rankingu „Perspektyw” pięciokrotnie tytuł „Brązowej Szkoły”, przyznawany najlepszym liceom w Polsce.

Szkoła od wielu lat ma wyraźnie określoną wizję i  misję – przygotowanie uczniów do podjęcia studiów wyższych i wyposażenie ich w niezbędneumiejętności, postawyi kompetencje językowe.

Szkołę cechuje nowoczesny model zarządzania, który przynosi efekty w każdej dziedzinie życia szkoły, a przede wszystkim w jakości i poziomie nauczania, bardzo wysokich wynikach egzaminów maturalnych, bezpieczeństwie, motywacji, ale też rozwijaniu zainteresowań, pasji i  uzdolnień.

Szkoła nieustannie wzmacnia wysoki, akademicki profil kształcenia, współpracuje z uczelniami wyższymi, z lokalnymi instytucjami, zakładami pracy, realizuje innowacje pedagogiczne, uczy języków obcych, które są priorytetem w strategii rozwoju szkoły.

Doskonale wykształcona kadra pedagogiczna wykorzystuje najnowsze osiągnięcia z różnych dziedzin nauki, w tym nowatorskich metod pracy w celu podniesienia jakości pracy szkoły.

I Liceum Ogólnokształcące w Turku proponuje bogatą i ciągle uzupełnianą ofertę kształcenia, nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym, zgodnie z zainteresowaniami i oczekiwaniami uczniów, wpisując się w potrzeby rynku edukacyjnego oraz w perspektywie podjęcie studiów na wymarzonym kierunku.

Uczniowie liceum mają możliwość uczestniczenia w sesjach naukowych, konferencjach, warsztatach, laboratoriach i sympozjach językowych. Realizują liczne projekty, prowadzą szkolną telewizję i radio, wydają gazetkę, Sport w Liceum to sukcesy w wielu dyscyplinach  i wielokrotny tytuł „Najbardziej usportowionej szkoły w Wielkopolsce”.

I Liceum w Turku jest placówką nowoczesną, opierającą się o 105-letnie tradycje, należy do grona  szkół rozwijających się, z ogromnym potencjałem kreatywności i intelektu.

Profesjonalna kadra pedagogiczna, pracownicy szkoły, liczne wydarzenia kulturalne oraz spotkania z ciekawymi ludźmi to duży walor naszego Liceum.

Szkoła posiada doskonale wyposażone pracownie i sale dydaktyczne, laboratorium chemiczne i fizyczne, pracownie informatyczne oraz stały dostęp do sieci Wi-Fi co pozwala na korzystanie z zasobów Internetu. Szkoła posiada doskonale wyposażoną bibliotekę oraz stołówkę szkolną z domowymi obiadami.

Aula im. Tomiły Składkowskiej to miejsce, w którym odbywają się koncerty, spotkania, wykłady, uroczystości szkolne, a stylowa sala 100 łączy tradycję z nowoczesnością i tworzy niepowtarzalny klimat.

Wybierając nasze Liceum zyskasz nie tylko przepustkę na wymarzoną uczelnię, ale także przyjaciół, odkryjesz swój talent, rozwiniesz swoje pasje i zainteresowania – spełnisz marzenia! Uczeń w I LO w Turku jest zawsze najważniejszy. Zapraszamy.

2019 srebrne liceum perspektywy

moodle lo

zostanwdomu

pedagog pedagog

biblioteka

swietlica

NASZE LICEUM

 

powiat innowacji

men

KOwP

cke

oke1

stowarzyszenie

vulcan

poczta

bip

mLegitymacja

mLegitymacja

mLegitymacja

ling logo 400