Zmiana języka

pl pl  en  de  fr  ru

Na skróty

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
62-700 Turek ul.Kościuszki 4
tel. 63-278-46-95
e-mail: loturek@wp.pl

Top Panel
  • '
    '
  • '
    '
  • '
    '

OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW

DO KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO

TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO

2019/2020

To już XX edycja programu. Towarzystwo Samorządowe przyznawało będzie stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, pochodzącej gospodarstw o niskich dochodach, która dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia finansowego.

W tegorocznej edycji podwyższone zostało kryterium dochodowe!

Jeżeli spełniasz łącznie następujące warunki:

a)       jesteś uczniem szkoły średniej z terenu objętego programem stypendialnym;

b)       jesteś osobą aktywną w szkole i poza nią, działasz w organizacjach pozarządowych, wolontariat, masz

szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie itp.,

c)       posiadasz minimalną średnią ocen  4,7 (przy czym 4,65 zaokrągla się do 4,7)

miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 800,00 zł netto

Zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z  dnia  21  września 2018 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodu rocznego z gospodarstwa rolnego za 2017r. z 1 ha przeliczeniowego wynosił 3399  zł.


to możesz złożyć wniosek o przyznanie stypendium.

Stypendia otrzymają osoby, które uzyskają największa ilość punktów.

Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2019 r. – liczy się data stempla pocztowego.

Regulamin programu, druk wniosku do pobrania dostępne są na naszej stronie internetowej www.stypendia.ts.konin.pl

Informacje na temat programu,  można uzyskać również w biurze Towarzystwa Samorządowego, przy                  

ul. Z. Urbanowskiej 8 W Koninie, biurach terenowych w Kole i Turku oraz pod numerem telefonu: (63) 243 75 80; kom. 797 901 114 – Monika Kosmalska , dyrektor programu.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki 

62-700 Turek ul.Kościuszki 4
tel. 63-278-46-95
fax. 63-278-46-90

e-mail: loturek@wp.pl

Osiągnięcia

tarczakolor malaKarol Pawlak, klasa 3F, Laureat XLIV Olimpiady Historycznej, opiekun: Paweł Żebrowski

tarczakolor mala

Wojciech Jakub Wilczyński, klasa 3B, Finalista XXXVI Okręgowej Olimpiady Języka Łacińskiego, opiekun: Ewa Patrzykąt

tarczakolor mala

Szymon Klimek, klasa 2A, Finalista XI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej, opiekun: Barbara Żebrowska

tarczakolor mala

Karolina Darul, klasa 1B, Finalistka XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej, opiekun: Agnieszka Łapka

tarczakolor mala

Weronika Osicka, klasa 1C, Finalistka XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej, opiekun: Agnieszka Łapka

Lokalizacja