• '
    '
  • '
    '
  • '
    '

The trip to LONDON

🇵🇱Dzień 4

Buckingham Palace, Galeria Narodowa (National Gallery), Narodowa Galeria 
Portretów (National Portrait Gallery), widok na parlament

Za nami dzień czwarty, który poświęciliśmy kulturze. Podziwialiśmy 
architekturę ważnych budynków w Londynie, w tym m.in. budynek 
parlamentu. Ścieżkami urokliwego parku dotarliśmy do Pałacu Buckingham. 
To niesamowicie efektowne miejsce, które jest oblegane przez tłumy 
turystów. Następnie udaliśmy się na Trafalgar Square, gdzie mieliśmy 
okazję, by odwiedzić Galerię Narodową oraz Narodową Galerię Portretów.
Trafalgar Square to plac, który tętni życiem. Możemy ujrzeć w tym 
miejscu mieszankę różnych narodowości, usłyszeć mnóstwo obcych języków, 
podziwiać ulicznych artystów. Bardzo ciekawe doświadczenie, szczególnie 
pod względem kulturowym.

Uważamy ten dzień za udany. Pogoda była piękna, a my mogliśmy świetnie 
spędzić czas razem.

🇬🇧Day4

Buckingham Palace, National Gallery, National Portrait Gallery, view of 
the parliament

Behind us is the fourth day, which we devoted to culture. We admired the 
architecture of important buildings in London, including the parliament 
building. We reached Buckingham Palace through the paths of a charming 
park. It is an amazingly glamorous place,packed with crowds of tourists. 
Then we went to Trafalgar Square, where we had the opportunity to visit 
the National Gallery and the National Portrait Gallery.
Trafalgar Square is a square that is vibrant with life. We can see here 
a mix of different nationalities, hear a lot of foreign languages, 
admire street artists. A very interesting experience, especially in 
terms of culture.

We consider this day to be joyful. The weather was beautiful and we had 
a great time together.

Julia Szlucha, kl.1A


 

2019 srebrne liceum perspektywy

moodle lo

zostanwdomu

pedagog pedagog

biblioteka

swietlica

NASZE LICEUM

 

powiat innowacji

men

KOwP

cke

oke1

stowarzyszenie

vulcan

poczta

bip

mLegitymacja

mLegitymacja

mLegitymacja

ling logo 400

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki 

62-700 Turek ul.Kościuszki 4
tel. 63-278-46-95
fax. 63-278-46-90

e-mail: loturek@wp.pl

Osiągnięcia

tarczakolor malaKarol Pawlak, klasa 3F, Laureat XLIV Olimpiady Historycznej, opiekun: Paweł Żebrowski

tarczakolor mala

Wojciech Jakub Wilczyński, klasa 3B, Finalista XXXVI Okręgowej Olimpiady Języka Łacińskiego, opiekun: Ewa Patrzykąt

tarczakolor mala

Szymon Klimek, klasa 2A, Finalista XI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej, opiekun: Barbara Żebrowska

tarczakolor mala

Karolina Darul, klasa 1B, Finalistka XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej, opiekun: Agnieszka Łapka

tarczakolor mala

Weronika Osicka, klasa 1C, Finalistka XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej, opiekun: Agnieszka Łapka

Lokalizacja