• '
    '
  • '
    '
  • '
    '

Wycieczka do Londynu
Dzień 3
-Oxford Street - londyńska ulica, na której mieści się mnóstwo sklepów,
-London Eye, Big Ben, parlament, zabytki Londynu,
-Królewskie Obserwatorium w Greenwich, południk zerowy,
-Rejs po Tamizie

Liczba kroków - ponad 19 tysięcy.
Pokonane blisko 13 kilometrów.
Kolejny dzień, w którym odkrywaliśmy Londyn. Wykonaliśmy mnóstwo 
pamiątkowych zdjęć, ale przede wszystkim doświadczaliśmy uroku 
brytyjskiej stolicy. Dziś dużo spacerowaliśmy, kupowaliśmy pamiątki dla 
najbliższych, odwiedziliśmy Królewskie Obserwatorium w Greenwich, gdzie 
przebiega południk zerowy. Okazją do zrobienia niepowtarzalnych zdjęć 
Londynu było zdecydowanie London Eye. Samo wejście na tę atrakcję 
zostało poprzedzone projekcją filmu w technologii 4D.
Ponownie ujrzeliśmy London Bridge, jednak tym razem podziwialiśmy ten 
obiekt podczas rejsu po Tamizie. To był zdecydowanie bardzo produktywny 
dzień, który zakończyliśmy przyjemnym spacerem.

Day 3

-Oxford Street - the street where there are a lot of shops,
-London Eye, Big Ben, the parliament, monuments of London,
-Royal’s Observatory in Greenwich, Prime meridian,
-Thames Cruise

Number of steps - more than 19k.
Defeated nearly 13 kilometers.
Another day when we discovered London. We took a lot of commemorative 
photos but most of all we experienced the charm of the British capital. 
Today we walked a lot, bought souvenirs for our friends and family, 
visited the Royal Observatory in Greenwich, where the zero meridian 
runs. London Eye was definitely the most attractive. It was preceded by 
a screening of the movie in 4D technology.
We saw London Bridge again but this time we admired this object during 
the Thames cruise. It was a very productive day!

Julia Szlucha, kl.1A

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki 

62-700 Turek ul.Kościuszki 4
tel. 63-278-46-95
fax. 63-278-46-90

e-mail: loturek@wp.pl

Osiągnięcia

tarczakolor malaKarol Pawlak, klasa 3F, Laureat XLIV Olimpiady Historycznej, opiekun: Paweł Żebrowski

tarczakolor mala

Wojciech Jakub Wilczyński, klasa 3B, Finalista XXXVI Okręgowej Olimpiady Języka Łacińskiego, opiekun: Ewa Patrzykąt

tarczakolor mala

Szymon Klimek, klasa 2A, Finalista XI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej, opiekun: Barbara Żebrowska

tarczakolor mala

Karolina Darul, klasa 1B, Finalistka XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej, opiekun: Agnieszka Łapka

tarczakolor mala

Weronika Osicka, klasa 1C, Finalistka XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej, opiekun: Agnieszka Łapka

Lokalizacja