• '
    '
  • '
    '
  • '
    '

Wycieczka do Londynu
Dzień 3
-Oxford Street - londyńska ulica, na której mieści się mnóstwo sklepów,
-London Eye, Big Ben, parlament, zabytki Londynu,
-Królewskie Obserwatorium w Greenwich, południk zerowy,
-Rejs po Tamizie

Liczba kroków - ponad 19 tysięcy.
Pokonane blisko 13 kilometrów.
Kolejny dzień, w którym odkrywaliśmy Londyn. Wykonaliśmy mnóstwo 
pamiątkowych zdjęć, ale przede wszystkim doświadczaliśmy uroku 
brytyjskiej stolicy. Dziś dużo spacerowaliśmy, kupowaliśmy pamiątki dla 
najbliższych, odwiedziliśmy Królewskie Obserwatorium w Greenwich, gdzie 
przebiega południk zerowy. Okazją do zrobienia niepowtarzalnych zdjęć 
Londynu było zdecydowanie London Eye. Samo wejście na tę atrakcję 
zostało poprzedzone projekcją filmu w technologii 4D.
Ponownie ujrzeliśmy London Bridge, jednak tym razem podziwialiśmy ten 
obiekt podczas rejsu po Tamizie. To był zdecydowanie bardzo produktywny 
dzień, który zakończyliśmy przyjemnym spacerem.

Day 3

-Oxford Street - the street where there are a lot of shops,
-London Eye, Big Ben, the parliament, monuments of London,
-Royal’s Observatory in Greenwich, Prime meridian,
-Thames Cruise

Number of steps - more than 19k.
Defeated nearly 13 kilometers.
Another day when we discovered London. We took a lot of commemorative 
photos but most of all we experienced the charm of the British capital. 
Today we walked a lot, bought souvenirs for our friends and family, 
visited the Royal Observatory in Greenwich, where the zero meridian 
runs. London Eye was definitely the most attractive. It was preceded by 
a screening of the movie in 4D technology.
We saw London Bridge again but this time we admired this object during 
the Thames cruise. It was a very productive day!

Julia Szlucha, kl.1A

2019 srebrne liceum perspektywy

moodle lo

zostanwdomu

pedagog pedagog

biblioteka

swietlica

NASZE LICEUM

 

powiat innowacji

men

KOwP

cke

oke1

stowarzyszenie

vulcan

poczta

bip

mLegitymacja

mLegitymacja

mLegitymacja

ling logo 400

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki 

62-700 Turek ul.Kościuszki 4
tel. 63-278-46-95
fax. 63-278-46-90

e-mail: loturek@wp.pl

Osiągnięcia

tarczakolor malaKarol Pawlak, klasa 3F, Laureat XLIV Olimpiady Historycznej, opiekun: Paweł Żebrowski

tarczakolor mala

Wojciech Jakub Wilczyński, klasa 3B, Finalista XXXVI Okręgowej Olimpiady Języka Łacińskiego, opiekun: Ewa Patrzykąt

tarczakolor mala

Szymon Klimek, klasa 2A, Finalista XI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej, opiekun: Barbara Żebrowska

tarczakolor mala

Karolina Darul, klasa 1B, Finalistka XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej, opiekun: Agnieszka Łapka

tarczakolor mala

Weronika Osicka, klasa 1C, Finalistka XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej, opiekun: Agnieszka Łapka

Lokalizacja