• '
    '
  • '
    '
  • '
    '

Wycieczka do Londynu - dzień 2

Słówko na dziś punt -łódź płaskodenna


Zmieniamy narrację w naszym dzienniczku wycieczki 
Dzień drugi pobytu w Wielkiej Brytanii to kolejna dawka wrażeń, 
przełamywania „blokady językowej”, podziwiania cudów architektonicznych 
(z czego słynie Cambridge). Podziwialiśmy barokową kaplicę King’s 
College, uznawaną za symbol Cambridge. Sklepienia wachlarzowe, które 
uchwyciliśmy na zdjęciach, są naprawdę imponujące. Podobnie jak 26(!) 
ogromnych witraży. Nasz spacer ulicami Cambrigde obejmował także 
przejście ulicą Silver Street z widokiem na Most Matematyczny. 
Widzieliśmy także łodzie płaskodenne (z ang. punts).
Mieliśmy okazję kupić pamiątki i odwiedzić brytyjskie sklepy, gdzie 
posługiwaliśmy się wyłącznie językiem angielskim. To żywa lekcja języka 
i kultury brytyjskiej.

Jutro zawitamy m.in. Oxford Street, czyli ulicę w Londynie, która skupia 
aż 300 sklepów!


We change the narration in our trip diary 
The second day of staying in the UK is another dose of impressions, 
overcoming the "language blockade", admiring the architectural wonders. 
We admired the Baroque chapel of King's College, considered the symbol 
of Cambridge. The fan ceilings that we've captured in the pictures are 
really impressive. 26 (!) huge stained glass windows also are beautiful. 
Our walk through the streets of Cambrigde included crossing Silver 
Street with a view of the Mathematical Bridge. Today we saw 
flat-bottomed boats (punts).
We had time to buy souvenirs and visit the British shops, where we spoke 
only English. This is a lively lesson of British language and culture.

Tomorrow we are going to visit among others Oxford Street, a street in 
London that brings together 300 shops!

Julia Szlucha, kl.1A

2019 srebrne liceum perspektywy

moodle lo

zostanwdomu

pedagog pedagog

biblioteka

swietlica

NASZE LICEUM

 

powiat innowacji

men

KOwP

cke

oke1

stowarzyszenie

vulcan

poczta

bip

mLegitymacja

mLegitymacja

mLegitymacja

ling logo 400

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki 

62-700 Turek ul.Kościuszki 4
tel. 63-278-46-95
fax. 63-278-46-90

e-mail: loturek@wp.pl

Osiągnięcia

tarczakolor malaKarol Pawlak, klasa 3F, Laureat XLIV Olimpiady Historycznej, opiekun: Paweł Żebrowski

tarczakolor mala

Wojciech Jakub Wilczyński, klasa 3B, Finalista XXXVI Okręgowej Olimpiady Języka Łacińskiego, opiekun: Ewa Patrzykąt

tarczakolor mala

Szymon Klimek, klasa 2A, Finalista XI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej, opiekun: Barbara Żebrowska

tarczakolor mala

Karolina Darul, klasa 1B, Finalistka XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej, opiekun: Agnieszka Łapka

tarczakolor mala

Weronika Osicka, klasa 1C, Finalistka XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej, opiekun: Agnieszka Łapka

Lokalizacja