• '
    '
  • '
    '
  • '
    '

24 i 25 września uczniowie klasy 1F brali udział w projekcie edukacyjnym Przygoda z przyrodą – Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym Młodego Odkrywcy”, dofinansowanym z funduszy Unii Europejskiej. Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów w zakresie: umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), umiejętności kreatywnego myślenia i twórczego wykorzystania wiedzy w obszarze nauk przyrodniczych. W czasie dwudniowego wyjazdu uczniowie brali udział w warsztatach terenowych uzupełnionych o konwersatoryjno-wykładowe i warsztatowe zajęcia na sali i w Muzeum Przyrodniczym WPN. Mimo nie najlepszej pogody mogliśmy zajrzeć, pod opieką pracowników UAM, na tereny obszarów ochrony ścisłej, gdzie turyści nie mają na co dzień wstępu. Nocleg i zajęcia mieliśmy w Stacji Ekologicznej w Jeziorach, w samym centrum Wielkopolskiego Parku Narodowego, nad jez. Górnickim. Uczyliśmy się pracy z mapą i GPS, rozpoznawaliśmy formy polodowcowej rzeźby terenu i gatunki roślin występujące w Wielkopolskim PN. Uzupełnieniem zajęć były karty pracy, testy wiedzy, quizy i ankiety ewaluacyjne.

 

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki 

62-700 Turek ul.Kościuszki 4
tel. 63-278-46-95
fax. 63-278-46-90

e-mail: loturek@wp.pl

Osiągnięcia

tarczakolor malaKarol Pawlak, klasa 3F, Laureat XLIV Olimpiady Historycznej, opiekun: Paweł Żebrowski

tarczakolor mala

Wojciech Jakub Wilczyński, klasa 3B, Finalista XXXVI Okręgowej Olimpiady Języka Łacińskiego, opiekun: Ewa Patrzykąt

tarczakolor mala

Szymon Klimek, klasa 2A, Finalista XI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej, opiekun: Barbara Żebrowska

tarczakolor mala

Karolina Darul, klasa 1B, Finalistka XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej, opiekun: Agnieszka Łapka

tarczakolor mala

Weronika Osicka, klasa 1C, Finalistka XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej, opiekun: Agnieszka Łapka

Lokalizacja