• '
    '
  • '
    '
  • '
    '

DSC09682Finał projektu: Życiorysy lokalne.

Piszemy biografie lokalnych bohaterów Turku i powiatu tureckiego

     Uroczyste spotkanie, które odbyło się 11 stycznia w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Turku, stało się okazją do podsumowania kilkumiesięcznej pracy grupy uczniów, realizujących projekt regionalistyczny „Życiorysy lokalne. Piszemy biografie lokalnych bohaterów Turku i powiatu tureckiego”.

Wśród znamienitych gości pojawili się: Starosta Turecki Mariusz Seńko, wiceburmistrz Dobrej Jacek Gajewski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Ewelina Derucka, Bartłomiej Grzanka z  Muzeum byłego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, bohaterka projektu p. Danuta Chmielewska oraz: Anna Musialska, Dorota Straszewska, Tadeusz Rabiega, Andrzej Jarek, którzy w sposób szczególny przyczynili się do poznania losów lokalnych bohaterów. Swoja obecnością zaszczycili szkolną uroczystość również koordynatorzy projektu, nauczyciele akademiccy: dr hab. Jerzy Borowczyk i dr Zofia Dambek - Gialleis, udział w projekcie jest bowiem efektem wieloletniej współpracy między Liceum Ogólnokształcącym a Instytutem Filologii Polskiej UAM.

Głównym celem spotkania była prezentacja efektów pracy uczniów nad biografiami postaci z lokalnej historii, a także przedstawienie sposobów gromadzenia materiałów, trudności związanych ze zdobywaniem informacji i wreszcie procesu powstawania tekstów. Intensywna praca zakończona została imponującym zbiorem tekstów, stanowiących zaledwie wycinek biografii: Leona Kruszyńskiego, Henryka Glicensteina, Tomiły Składkowskiej - Kozłowskiej, rodziny Sachsów, Stanisława Kaszyńskiego, ks. Jana Katarzyńskiego, Antoniego Baszkowskiego, Danuty Chmielewskiej i Leona Weintrauba. Działając pod opieką nauczycielek języka polskiego z I LO: Anny Mękarskiej, Marioli Maciaszek, Katarzyny Szczepanik, uczniowie zmierzyli się z literacką formą biografii i opracowali ją w rozmaitych formach – wywiadu, wspomnienia, opowiadania, reportażu.

Istotnym elementem projektu, niecodzienną przygodą i źródłem energii były dla uczestników: spotkania, wywiady, warsztaty, wizyty w miejscach ważnych w życiu opisywanych postaci. Podczas spotkań z koordynatorami projektu oraz zajęć prowadzonych przez  wykładowców Wydziału Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, dr Lucynę Marzec i dr Elżbietę Lijewską, uczniowie poznali metody zbierania materiałów do biografii literacko-popularyzatorskiej i zasady korzystania z rozmaitych źródeł informacji, schemat biogramu i uproszczonego kalendarium życia oraz różne wzorce biografii. Wizyta w Archiwum Państwowym w Koninie pozwoliła  zdobyć wiedzę o zasobach i rodzaju informacji, które można pozyskać wśród zgromadzonych  tam dokumentów oraz o możliwościach ich wykorzystania.

Podczas wypraw badawczych uczniowie odwiedzili Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, poznając tam historię Litzmannstadt  Ghetto oraz spacerując po Parku Ocalałych upamiętniającym tych, którym, podobnie jak bohaterowi jednej z biografii – Leonowi Weintraubowi, udało się przeżyć. Poznali także historię stacji Radegast. Spotkanie z członkiem gminy żydowskiej w Łodzi, wizyta w synagodze, zwiedzanie liczącego 150 lat cmentarza żydowskiego stały się okazją do poznania kultury i żydowskiej obyczajowości. Badacze lokalnej historii udali się także do Dobrej i Czachulca, miejsc szczególnych i kluczowych dla losów Glicensteina i Weintrauba. Była to niezwykle trudna i ważna lekcja historii. Pan Paweł Janicki – lokalny historyk, przedstawił losy synagogi i cmentarza, a także historię miejsc pamięci w Dobrej i Czachulcu.

Z kolei wizyta w Muzeum Okręgowym w Gosławicach stała się okazją do poznania historii odkrycia lokalnych korzeni wybitego rzeźbiarza, Henryka Glicensteina i obcowania z imponującą kolekcją jego rysunków.

Jak widać, piszący życiorysy lokalnych bohaterów swojego regionu przeżyli spotkanie z żywą przeszłością i zobaczyli, że poznanie czyjejś biografii pozwala lepiej zrozumieć historię miejsc, w których przyszło im żyć. Ponadto zdobyli konkretne umiejętności badawczo – pisarskie.

Działania prowadzone były w ramach Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I LO zyskały aprobatę Starostwa Powiatowego poprzez dofinansowanie w konkursie ofert na zadanie publiczne w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.  

Anna Mękarska

Mariola Maciaszek

Katarzyna Szczepanik

2019 srebrne liceum perspektywy

moodle lo

zostanwdomu

pedagog pedagog

biblioteka

swietlica

NASZE LICEUM

 

powiat innowacji

men

KOwP

cke

oke1

stowarzyszenie

vulcan

poczta

bip

mLegitymacja

mLegitymacja

mLegitymacja

ling logo 400

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki 

62-700 Turek ul.Kościuszki 4
tel. 63-278-46-95
fax. 63-278-46-90

e-mail: loturek@wp.pl

Osiągnięcia

tarczakolor malaKarol Pawlak, klasa 3F, Laureat XLIV Olimpiady Historycznej, opiekun: Paweł Żebrowski

tarczakolor mala

Wojciech Jakub Wilczyński, klasa 3B, Finalista XXXVI Okręgowej Olimpiady Języka Łacińskiego, opiekun: Ewa Patrzykąt

tarczakolor mala

Szymon Klimek, klasa 2A, Finalista XI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej, opiekun: Barbara Żebrowska

tarczakolor mala

Karolina Darul, klasa 1B, Finalistka XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej, opiekun: Agnieszka Łapka

tarczakolor mala

Weronika Osicka, klasa 1C, Finalistka XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej, opiekun: Agnieszka Łapka

Lokalizacja