• '
    '
  • '
    '
  • '
    '

DSC09682Finał projektu: Życiorysy lokalne.

Piszemy biografie lokalnych bohaterów Turku i powiatu tureckiego

     Uroczyste spotkanie, które odbyło się 11 stycznia w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Turku, stało się okazją do podsumowania kilkumiesięcznej pracy grupy uczniów, realizujących projekt regionalistyczny „Życiorysy lokalne. Piszemy biografie lokalnych bohaterów Turku i powiatu tureckiego”.

Wśród znamienitych gości pojawili się: Starosta Turecki Mariusz Seńko, wiceburmistrz Dobrej Jacek Gajewski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Ewelina Derucka, Bartłomiej Grzanka z  Muzeum byłego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, bohaterka projektu p. Danuta Chmielewska oraz: Anna Musialska, Dorota Straszewska, Tadeusz Rabiega, Andrzej Jarek, którzy w sposób szczególny przyczynili się do poznania losów lokalnych bohaterów. Swoja obecnością zaszczycili szkolną uroczystość również koordynatorzy projektu, nauczyciele akademiccy: dr hab. Jerzy Borowczyk i dr Zofia Dambek - Gialleis, udział w projekcie jest bowiem efektem wieloletniej współpracy między Liceum Ogólnokształcącym a Instytutem Filologii Polskiej UAM.

Głównym celem spotkania była prezentacja efektów pracy uczniów nad biografiami postaci z lokalnej historii, a także przedstawienie sposobów gromadzenia materiałów, trudności związanych ze zdobywaniem informacji i wreszcie procesu powstawania tekstów. Intensywna praca zakończona została imponującym zbiorem tekstów, stanowiących zaledwie wycinek biografii: Leona Kruszyńskiego, Henryka Glicensteina, Tomiły Składkowskiej - Kozłowskiej, rodziny Sachsów, Stanisława Kaszyńskiego, ks. Jana Katarzyńskiego, Antoniego Baszkowskiego, Danuty Chmielewskiej i Leona Weintrauba. Działając pod opieką nauczycielek języka polskiego z I LO: Anny Mękarskiej, Marioli Maciaszek, Katarzyny Szczepanik, uczniowie zmierzyli się z literacką formą biografii i opracowali ją w rozmaitych formach – wywiadu, wspomnienia, opowiadania, reportażu.

Istotnym elementem projektu, niecodzienną przygodą i źródłem energii były dla uczestników: spotkania, wywiady, warsztaty, wizyty w miejscach ważnych w życiu opisywanych postaci. Podczas spotkań z koordynatorami projektu oraz zajęć prowadzonych przez  wykładowców Wydziału Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, dr Lucynę Marzec i dr Elżbietę Lijewską, uczniowie poznali metody zbierania materiałów do biografii literacko-popularyzatorskiej i zasady korzystania z rozmaitych źródeł informacji, schemat biogramu i uproszczonego kalendarium życia oraz różne wzorce biografii. Wizyta w Archiwum Państwowym w Koninie pozwoliła  zdobyć wiedzę o zasobach i rodzaju informacji, które można pozyskać wśród zgromadzonych  tam dokumentów oraz o możliwościach ich wykorzystania.

Podczas wypraw badawczych uczniowie odwiedzili Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, poznając tam historię Litzmannstadt  Ghetto oraz spacerując po Parku Ocalałych upamiętniającym tych, którym, podobnie jak bohaterowi jednej z biografii – Leonowi Weintraubowi, udało się przeżyć. Poznali także historię stacji Radegast. Spotkanie z członkiem gminy żydowskiej w Łodzi, wizyta w synagodze, zwiedzanie liczącego 150 lat cmentarza żydowskiego stały się okazją do poznania kultury i żydowskiej obyczajowości. Badacze lokalnej historii udali się także do Dobrej i Czachulca, miejsc szczególnych i kluczowych dla losów Glicensteina i Weintrauba. Była to niezwykle trudna i ważna lekcja historii. Pan Paweł Janicki – lokalny historyk, przedstawił losy synagogi i cmentarza, a także historię miejsc pamięci w Dobrej i Czachulcu.

Z kolei wizyta w Muzeum Okręgowym w Gosławicach stała się okazją do poznania historii odkrycia lokalnych korzeni wybitego rzeźbiarza, Henryka Glicensteina i obcowania z imponującą kolekcją jego rysunków.

Jak widać, piszący życiorysy lokalnych bohaterów swojego regionu przeżyli spotkanie z żywą przeszłością i zobaczyli, że poznanie czyjejś biografii pozwala lepiej zrozumieć historię miejsc, w których przyszło im żyć. Ponadto zdobyli konkretne umiejętności badawczo – pisarskie.

Działania prowadzone były w ramach Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I LO zyskały aprobatę Starostwa Powiatowego poprzez dofinansowanie w konkursie ofert na zadanie publiczne w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.  

Anna Mękarska

Mariola Maciaszek

Katarzyna Szczepanik

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki 

62-700 Turek ul.Kościuszki 4
tel. 63-278-46-95
fax. 63-278-46-90

e-mail: loturek@wp.pl

Osiągnięcia

tarczakolor malaKarol Pawlak, klasa 3F, Laureat XLIV Olimpiady Historycznej, opiekun: Paweł Żebrowski

tarczakolor mala

Wojciech Jakub Wilczyński, klasa 3B, Finalista XXXVI Okręgowej Olimpiady Języka Łacińskiego, opiekun: Ewa Patrzykąt

tarczakolor mala

Szymon Klimek, klasa 2A, Finalista XI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej, opiekun: Barbara Żebrowska

tarczakolor mala

Karolina Darul, klasa 1B, Finalistka XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej, opiekun: Agnieszka Łapka

tarczakolor mala

Weronika Osicka, klasa 1C, Finalistka XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej, opiekun: Agnieszka Łapka

Lokalizacja