Poznajemy historię naszego miasta  - śladami ewangelików .

31. października 1517 roku, niemiecki teolog i mnich, uznawany przez protestantów za bohatera wiary, reformatora i odnowiciela Kościoła – Marcin Luter -  ogłosił 95 tez przeciwko nadużyciom w katolicyzmie, co zaowocowało powstaniem nowej, odrębnej gałęzi chrześcijaństwa.  Data ta symbolicznie rozpoczyna nową epokę w życiu religijnym Starego Kontynentu, na którą składa  się m. in. renesans teologiczny. Luteranizm stosunkowo szybko dotarł do Polski, a dzięki napływowi tkaczy i osadników z Saksonii, Śląska i Prus Wschodnich – również na ziemie powiatu tureckiego, czego dowodem jest nadal użytkowany kościół ewangelicko-augsburski przy ul. 3 Maja.

 Dzięki współpracy z Muzeum Miasta Turku ( dyrektorem B.Stachowiakiem), uczniowie klasy II b z wychowawczynią A.Mękarską zgłębili jego historią oraz religię, a w związku z 500-leciem reformacji, zapraszają również Państwa do zapoznania się z jego dziejami.

                Historia rozpoczyna się w latach 20. XIX wieku, kiedy to wcześniej wspomniani tkacze zaczęli zasiedlać tereny Turku, a wraz z nimi przybyła nowa religia. Początkowo luteranie nie mieli swojego kościoła, dlatego też jeździli do Władysławowa, jednakże rozwój lokalnej wspólnoty ewangelickiej doprowadził do działań w kierunku wybudowania własnej parafii. Projekt budynku wykonał Henryk Marconi – jeden z najwybitniejszych architektów polskich z tamtego okresu. W 1840 roku, dzięki naciskowi trzech radnych tego wyznania na burmistrza, zakupiono trzy działki, na  terenie których  powstał ogród, dom parafialny oraz kościół. Ostatecznie budowa zakończyła się dopiero po siedemnastu latach. W 1914 roku, gdy zbliżało się 400-lecie reformacji, parafia postanowiła dokonać rozbudowy kościoła i wzbogacić go o wieżę. Plany nie doszły do skutku przez wybuch I wojny światowej, choć takowa w późniejszym czasie powstała. Obecny kształt  świątyni jest efektem remontu z 1984 roku.

                Murowany kościół został zbudowany w stylu klasycystycznym, na planie krzyża greckiego, z charakterystycznym portalem nad wejściem (posiada go również ratusz). Wnętrze jest skromne. W jego skład wchodzą eklektyczne żyrandole (nie mylić z elektrycznymi !), ołtarz, ambona, kalikowane organy, (prawdopodobnie nadal działające) oraz chrzcielnica. We wschodnim ramieniu, za prezbiterium, została wybudowana zakrystia. Kremowe ściany i sufit podkreślają delikatne motywy ornamentalne.

                Mimo wzlotów i upadków, szczególnie podczas II wojny światowej, parafia zachowała swoją ciągłość. Nabożeństwa (odpowiednik mszy) odbywają się w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o godzinie 15:00. A co jeszcze odróżnia katolicyzm od luteranizmu? Chociażby liczba sakramentów: w przypadku ewangelików są tylko dwa: chrzest oraz komunia pod postacią chleba i wina. Odrzucają kult maryjny oraz świętych. Rolę księdza może pełnić również kobieta, a celibat nie istnieje. Biblijną naukę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego streszczają 4 zasady: sola Scriptura - jedynie Pismo; solus Christus - jedynie Chrystus; solum Verbum - jedynie Słowo, sola gratia i sola fide - jedynie łaska i jedynie wiara Klasa II b postanowiła drążyć temat, dlatego też kolejnym celem współpracy z muzeum jest odwiedzenie cmentarza ewangelickiego.

                                                                                     Dżesika Dominiak

                                                              (  klasa polonistyczno – dziennikarska I LO w Turku)

 

DSC 5748

flaga2

2019 srebrne liceum perspektywy

NASZE LICEUM

 

TV SALA 100

 

powiat innowacji

men

KOwP

cke

oke1

stowarzyszenie

vulcan

poczta

bip

NASK IT SZKOLA

mLegitymacja

mLegitymacja

lektury gov pl

szkola mistrzow programowania

ling logo 400