277885966 735076907864367 6365417719796781118 n,,Człowiek człowiekowi zgotował ten los”

W dniu 8 kwietnia 2022 roku uczniowie klas I i, III i, II d oraz II f wraz z opiekunami p. Renatą Spławską, p. Iwoną Rosiak, p. Ewą Myśler-Perlińską, p. Katarzyną Witułą, p. Anetą Urbaniak i p. Renatą Bąk odwiedzili Muzeum Auschwitz – Birkenau. Celem wycieczki było poznanie zjawiska Holokaustu na tle wydarzeń II wojny światowej i okupacji w Polsce, kształtowanie świadomości o prawie człowieka do życia i godnej śmierci, uświadomienie wymiaru ludzkiego okrucieństwa, a z drugiej strony wizerunku ludzi umierających bez prawa do godności.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu.  Przechodząc przez bramę z napisem “Arbait macht frei” (“Praca czyni wolnym”), przez którą podczas II wojny światowej tysiące więźniów szło do niewolniczej pracy, uświadomiliśmy sobie rozmiar ludzkiego cierpienia. Jednak dopiero, kiedy ujrzeliśmy tysiące butów, walizek czy protez ludzi, którzy trafili do Auschwitz, poczuliśmy nieodparty smutek.

 

Przewodnik pokazał także celę św. Maksymiliana Kolbe. Jednak największe wrażenie na wszystkich wywarł pobyt w pomieszczeniu, gdzie znajdowało się krematorium i komora gazowa. Następnie udaliśmy się pod ścianę straceń i blok 11 zwany ,,blokiem śmierci”.

Kolejnym punktem wyjazdu był obóz Birkenau. Wejście do niego stanowiła ogromna brama wjazdowa, przez którą kiedyś przejeżdżały pociągi przywożące więźniów z całej Europy. Na terenie tego obozu uczniowie mogli zobaczyć pozostałości po barakach, w których przetrzymywano więźniów, a na samym końcu zobaczyć można było ruiny komór gazowych z krematoriami, szybko likwidowanych przez Niemców pod koniec wojny.

Wizyta w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz – Birkenau wywarła na uczniach ogromne wrażenie. W sercach i głowach tych młodych ludzi zrodziła się jedna podstawowa myśl:

„ … to już nigdy nie ma prawa się powtórzyć…”