20220323 17050023.03.2022 r. uczniowie naszego Liceum wraz z nauczycielami brali udział w Targach Edukacyjnych zorganizowanych przez  Szkołę Podstawową im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie. Podczas spotkania uczniom klas ósmych została przedstawiona oferta edukacyjna  na najbliższy rok szkolny. Zainteresowanym rozdano foldery z planowanymi profilami klas.

Opiekę nad młodzieżą sprawowały: p. Agnieszka Rychlik , p. Aneta Urbaniak oraz p. Agnieszka Zielińska.