21 marca 2022 roku w wyjątkowy sposób licealiści powiflargatali Pierwszy Dzień Wiosny koncertem ,, Licealiści solidarni z Ukrainą’’. Jesteśmy z Wami.