plakat konkursNiespełna tydzień po ogólnokrajowych obchodach rocznicy Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński ogłosił oficjalny start ogólnopolskiego konkursu multimedialnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Moje Powstańcze Korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”. Konkurs jest współorganizowany przez Telewizje Polską Oddział w Poznaniu, został także objęty patronatem honorowym Instytutu Pamięci Narodowej oraz patronatem medialnym Głosu Wielkopolskiego i Radia Poznań. Wojewoda wielkopolski zaprosił wszystkich uczniów do udziału w tym konkursie!

 

W 103. rocznicę Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego naszym wspólnym celem jest dotarcie z informacjami o Powstaniu do jak największej liczby młodych ludzi – stąd ogólnopolski wymiar konkursu. Ramy czasowe konkursu mają także charakter symboliczny i wyznaczają je wybuch Powstania oraz zawarcie rozejmu w Trewirze. Pracę nadsyłać można od 27 grudnia 2021 r. do 16 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://www.poznan.uw.gov.pl/moje-powstancze-korzenie-powstanie-wielkopolskie-we-wspomnieniach-rodzinnych?fbclid=IwAR2ZoXVcx9jtDJlFxL1VrNusF0XnOL1haUJBcv-3LZiBXG_EGDMzGAJQwkg

plakat konkurs