PoIndeksZPitagorasem64 1Wydział Matematyki i Informatyki UAM zaprasza do udziału w kolejnym wykładzie otwartym dla młodzieży „Po indeks z Pitagorasem".

Wykład online odbędzie się 23 listopada 2021 roku o godz. 12.00.

Dr hab. Małgorzata Bednarska-Bzdęga, prof. UAM, wygłosi wykład pod tytułem ,,Które monety są fałszywe II".
Streszczenie: Wykład jest kontynuacją wykładu majowego ,,Które monety są fałszywe?", ale brak udziału w części I nie będzie dużą przeszkodą w zrozumieniu części II. Mamy n identycznie wyglądających monet. Jedna z nich jest fałszywa i różni się wagą od pozostałych (ale nie wiemy, czy jest lżejsza, czy cięższa). Dysponujemy wagą szalkową bez odważników i możemy w każdym ważeniu położyć na każdej szalce tyle monet, ile chcemy i porównac w ten sposób masy monet. Interesuje nas najmniejsza liczba ważeń, gwarantująca, że wykryjemy fałszywą monetę, nawet jeśli mamy pecha. Przed wykładem warto spróbować wykryć za pomocą 3 ważeń fałszywą monetę, gdy mamy 12 monet i chcemy dodatkowo dowiedzieć się, czy fałszywa jest cięższa, czy lżejsza.
 

Link do spotkania dostępny będzie na stronie  poświęconej edukacji matematyczno-informatycznej.

Odbywające się w bieżącym roku akademickim wykłady dla młodzieży są współfinansowane z projektu ,,Matematyka ma MOC! - popularyzacja nauk matematycznych na WMiI UAM w Poznaniu".

Serdecznie zachęcam do udziału w tym wydarzeniu oraz do skorzystania z załączonego plakatu.

Z poważaniem

Dominika Wojtera
PoIndeksZPitagorasem64 1