IMG 634130 kwietnia 2021 roku odbyło się uroczyste wręczenie świadectw uczniom klas  trzecich I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku.

Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego Nikola Werbińska kl. 3G otrzymała nagrodę ufundowaną przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Ryszarda Bartosika za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

 

 

Absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę Tureckiego Pana Dariusza Kałużnego:

absolwentka z najwyższą średnią ocen Agata Włodarczyk kl.3D, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych: Wojciński Piotr kl. 3A – Finalista 61. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Finalista V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, Jakub Banasiak– Finalista XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej, Piotr Wojtkowiak  finalista XII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921-1956. Od Traktatu Ryskiego do Żołnierzy Niezłomnych, społecznicy i wolontariusze: Jakub Mituta kl. 3A, Julia Szlucha kl. 3A,Weronika Antosik kl.3D Weronika Poszwa kl.3D absolwenci z największymi osiągnięciami sportowymi: Kaudia Mruk kl. 3E – II miejsce w  Mistrzostwach Polski w Piłce Koszykowej na wózkach, Jakub Miśko kl. 3G – III miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski w Indywidualnych Biegach na Orientację.
Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego Kacper Czupryński kl.3 F otrzymał nagrodę dla najlepszego ucznia z gminy Dobra ufundowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobra Pana Tadeusza Geblera.
Fotorelacja: