20210127 smallW dniu 27.01.2021r. uczniowie naszego liceum  z klas 2E, 2H, 2D, 2Ig, 3A i 3I mieli przyjemność uczestniczyć w internetowych warsztatach z języka niemieckiego zorganizowanych przez nauczycieli germanistów, a przeprowadzonych przez wykładowcę  języka niemieckiego z Katedry Języka i Komunikacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie pana G. Pawłowskiego.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9:00. Zostaliśmy przywitani przez doktora Pawłowskiego, który pokazał nam prezentację dotyczącą nowego kierunku studiów na PWSZ: języki obce w mediach i biznesie. W kolejnej części warsztatów zostały przedstawione  negatywne skutki błędnej wymowy w języku obcym. Doktor Pawłowski podkreślał, że podczas nauki powinniśmy zwracać szczególną uwagę na wymowę, aby odbiorca nas rozumiał. Akcentował, że odstępstwa zdradzają obcokrajowca i mogą wywoływać złe wrażenie u rodzimych użytkowników języka. Deficyt fonetyczny wpływa negatywnie na porozumiewanie się oraz na postrzeganie naszej osoby. Opanowanie poprawnej wymowy może być pomocne również dla nas – słyszane słowa stają się jasne i zrozumiałe, przez co możemy osiągać lepsze wyniki w ćwiczeniach w słuchaniu. Poprawne wymawianie poszczególnych wyrazów dodaje nam pewności siebie, motywuje do dalszych treningów językowych, sprawia, że lubimy przedmiot i nauczyciela i – co najważniejsze – pozwala nam rozumieć i być rozumianym. Podczas warsztatów mieliśmy również okazję doskonalić swoje umiejętności mówienia oraz dostrzec różnice w akcentowaniu poszczegółnych wyrazów. Poznaliśmy też ciekawostki i ważne wskazówki dotyczące nauki języka obcego np.: według badań, wystarczy znajomość 3000 słów, aby porozumiewać się aktywnie w języku obcym na ogólne tematy.

 Z pewnością warsztaty pokazały nam, jak wiele korzyści płynie z poprawnego wymawiania głosek, melodyjności wypowiadanych zdań i akcentowania słów oraz, że warto przykładać większą wagę do fonetyki podczas nauki języków obcych.

 Julia Galoch kl. 3i