1Miło nam poinformować, że Nasz uczeń Aleksander Jachimowski z klasy 1 a zajął III miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „KRĄG”.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim.

Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ideą konkursu jest :

- szerzenie wśród młodzieży wiedzy o miejscu Polski w Europie (zarówno w aspekcie historycznym, jak też współczesnym);

- propagowanie polskich tradycji, obrzędów, zabytków jako wartości ponadnarodowych;

- aktywizacja miłośników historii poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.

Gratulujemy ogromnego sukcesu!

Opiekunem ucznia jest pani Iwona Rosiak

2