Katyn 2023Rozpoczyna się IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Polskie serce pękło. Katyń 1940” organizowanego, z inicjatywy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek, przez Kancelarię Sejmu.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą zgłosić swoje prace w trzech kategoriach:

  1. Praca plastyczna – stworzenie ilustracji do publikacji na temat zbrodni katyńskiej.
  2. Praca literacka – temat: „To także walka. Codzienność polskich oficerów w obozach NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku w latach 1939-1940”.
  3. Tekst piosenki – poświęcony Zbrodni Katyńskiej.

Uczestnik Konkursu będący uczniem szkoły ponadpodstawowej może złożyć jedną Pracę wyłącznie w jednej z trzech dedykowanych kategorii: plastyczna, literacka albo tekst piosenki.

Prace konkursowe należy składać do dnia 24.03.2023 r.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15.04.2023 r.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej: www.konkurskatynski.pl

Serdecznie zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia!

Uczniów zainteresowanych ofertą konkursu zapraszamy do świetlicy szkolnej.