IMG 3869Betlejemskie Światło Pokoju z rąk zastępcy Komendanta Hufca Harcerstwa Polskiego w Turku Franciszka Pyziaka oraz harcerzy odebrała dziś 22 grudnia 2022 roku w imieniu społeczności I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku  dyrektor szkoły Danuta Szczepanik.