IMG 2185W dniu 14 listopada 2022 roku w Zakładzie Filologii Angielskiej  Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  odbył się XV Konkurs Tłumaczeniowy Ziemi Kaliskiej.

Organizatorzy  zaprosili uczniów szkół ponadpodstawowych, a patronem  był Wielkopolski Kurator Oświaty oraz  Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich.

Nasze liceum reprezentowało 10  uczniów z  klas 1-4:

 

Karbowy Kacper kl. 1D

Kazikowska Martyna kl.  1A

Laskowski Filip kl.1E

Piechota Martyna kl. 2 A

Krawczyk Amelia kl.3 E

Rosiak Marcel kl.3 E

Kujawa Marika kl.3F

Koszela Karolina kl. 3I

Szajrych Aleksander kl.4 B

Wroniak Jacek kl.4 F

Zadaniem uczestników było przetłumaczenie tekstu długości 350-450 słów fragmentu książki   „ Dublinczyków” James’a Joyce’a z  języka angielskiego na język polski w ciągu 90 minut. Zadaniem uczniów było prawidłowe zrozumienie tekstu i wierne przekazanie jego treści oraz dbałość o stronę stylistyczną polskiego tekstu.

Konkurs rozpoczął się o godzinie 9.45 po wcześniejszym  przywitaniu wszystkich uczestników i  opiekunów w auli  im. prof. Jerzego Rubińskiego  przez prof. dr. hab. Mirosława Pawlaka.

W trakcie  trwania części pisemnej konkursu opiekunowie zostali zaproszeni na prezentacje metodyczną „How to make grammar teaching more effective?” poprowadzoną przez prof. M.Pawlaka.

Po części pisemnej konkursu uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w prezentacji kulturowej  ”Powieść początku XX wieku: Co płynie strumieniem świadomości?” przygotowaną i poprowadzoną przez dr. Bartosza Kowalczyka,  a następnie w prezentacji tłumaczeniowej -gościem był autor nowego przekładu „Ulisses’a” James’a Joyce’a: „Kto się boi Ulissesa?”- Maciej Świerkocki, tłumacz literatury anglojęzycznej.

Ostatnim punktem były warsztaty językowe dla uczniów  – ‘’Is it the end of the British monarchy?” poprowadzone przez mgr Tomasza Kulkę.

O godzinie 15.00 zostały ogłoszone wyniki i wręczone nagrody laureatom konkursu przez kierownika  zakładu Filologii Angielskiej prof. dr. hab. Mirosława Pawlaka.

Opiekunem uczniów była Pani Agnieszka Pawlak.