20220912 17113012.09.

Nasza przygoda rozpoczęła się wcześnie, bo o 5.45, spotkaliśmy się wszyscy na parkingu przy MDK w Turku, zapakowaliśmy walizki do luków bagażowych, aby parę minut później być już w drodze do pierwszej atrakcji jaką była Puszcza Białowieska oraz Białowieski Park Narodowy. Po drodze mogliśmy oglądać typową dla Podlasia drewnianą zabudowę oraz bujną roślinność. Kiedy dojechaliśmy na miejsce zwiedziliśmy Muzeum Przyrodniczo-Leśnie BPN oraz rezerwat ścisłej BPN. Podczas zwiedzania mogliśmy zaobserwować liczne drzewa, krzewy oraz grzyby, jednak nie udało nam się zobaczyć żadnego żubra. Aby na własne oczy ujrzeć symbol Podlasia udaliśmy się do Rezerwatu Pokazowego Żubrów, gdzie mogliśmy zobaczyć nie tylko żubry, ale również jelenie, sarny, czy wilki. O godzinie 19.00 dojechaliśmy do hotelu w Białymstoku, gdzie zjedliśmy kolację i zmęczeni poszliśmy spać.

13.09.

Następny dzień rozpoczęliśmy od wyjazdu do Supraśla, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Ikon i Prawosławnego Monasteru Męskiego. Z Supraśla wyruszyliśmy do Kruszynian, by zobaczyć i wejść do tatarskiego meczetu, który według wielu uczestników wycieczki był najciekawszym jej punktem. W meczecie miejscowy tatar opowiedział nam o swojej kulturze, oraz o świętach, które muzułmanie obchodzą. Z meczetu udaliśmy się na pobliski cmentarz, a następnie do gospodarstwa agroturystycznego Tatarska Jurta, w którym mogliśmy zobaczyć ekspozycję nt. kultury muzułmańskiej Tatarów Polskich. Z Kruszynian przejechaliśmy do Pałacu Branickich w Białymstoku, aby poznać historię i architekturę jednej z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki saskiej. Tutaj też udaliśmy się do Muzeum Historii Medycyny i Farmacji, znajdującego się we wnętrzach pałacu. Z balkonu budynku mogliśmy podziwiać panoramę miasta oraz ogrody pałacowe. Następnie przejechaliśmy do zabytkowej części miasta na Rynek Kościuszki, gdzie wszyscy uczestnicy wycieczki ustawili się do zdjęcia z ogromnym napisem Białystok, po czym udaliśmy się do Bazyliki Mniejszej Wniebowzięcia NMP, która była naszą ostatnią atrakcją tego dnia.

14.09.

Ostatniego dnia wycieczki udaliśmy się do Muzeum Pamięci Sybiru, gdzie odwiedziliśmy liczne wystawy na temat obywateli polskich deportowanych przez ZSRR podczas II wojny światowej. Następnie przejechaliśmy do Synagogi w Tykocinie, gdzie przewodnik opowiedział nam niezwykle ciekawą historię tej świątyni. Następnie przeszliśmy do Muzeum Kultury Żydowskiej, w którym mogliśmy zobaczyć pamiątki związane z historią miasta, zabytki kultury żydowskiej, wyposażenie domów z końca XIX w. do II wojny światowej oraz dokumentację związaną z dziejami kilku tykocińskich rodzin. Po zwiedzaniu wsiedliśmy do autobusu, aby wyruszyć w drogę powrotną do domu. Zanim jednak opuściliśmy Podlasie, zatrzymaliśmy się nieopodal odbudowanego zamku w Tykocinie, aby kupić sękacze lub tradycyjne podlaskie ciasto mrowisko. Kiedy wszyscy uczestnicy wycieczki wrócili do autobusu, wyruszyliśmy w drogę powrotną do Turku.

Kamil Gawroński klasa 2F.