DSC01589W ramach projektu Młodzieżowi Liderzy Zdrowia Kontra HIV nauczycielka języka polskiego Pani Renata Spławska wraz z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku w dniu 22 września 2022 r. przeprowadzili szkolenie dla uczniów klasy 2i w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku. Celem projektu jest uzyskanie aktualnej wiedzy na temat HIV/AIDS, nabycie umiejętności podejmowania świadomych decyzji zmniejszających ryzyko zakażenia wirusem HIV i szerzenia chorób przenoszonych drogą płciową, wykształcenie właściwych postaw wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS, umiejętność wskazania miejsca, gdzie można uzyskać pomoc, poradnictwo i opiekę medyczną.

         Uzyskana podczas spotkania fachowa wiedza z zakresu profilaktyki zakażeń HIV i choroby AIDS zgodnie z ideą edukacji rówieśniczej ma być przekazywana kolegom, znajomym w środowisku szkolnym, na spotkaniach towarzyskich, w pubach, dyskotekach. Uczestnicy szkolenia  po wysłuchaniu wykładu i zajęciach warsztatowych otrzymali dyplomy Młodzieżowych Liderów Zdrowia Kontra HIV.