83.5aZ okazji  83. rocznicy napaści ZSRR na Polskę,  na terenie  I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku, mieszkańcy Powiatu Tureckiego oddali hołd ofiarom przy Kamieniach upamiętniających nazwy  miejscowości,  w których  radzieccy najeźdźcy dokonali zbrodni na Narodzie Polskim. Obecni na uroczystości goście złożyli symboliczne wiązanki kwiatów, dając wyraz pamięci ofiarom radzieckiego ataku. Po mszy świętej polowej uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego zaprezentowali zebranym wzruszający program artystyczny „Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć…”