Zmiana języka

pl pl  en  de  fr  ru

Na skróty

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
62-700 Turek ul.Kościuszki 4
tel. 63-278-46-95
e-mail: loturek@wp.pl

Top Panel

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Uroczystości związane z 73. rocznicą wyzwolenia Turku spod okupacji niemieckiej

20180121 15165416991 turek uczcili 72 roczniclo wyzwolenia 21 stycznia 2018 roku wzięliśmy udział w uroczystościach związanych z 73. rocznicą wyzwolenia Turku spod okupacji niemieckiej. Składając wiązankę kwiatów pod pomnikiem „Nigdy więcej wojny” uczciliśmy kolejną rocznicę wyzwolenia naszego miasta spod jarzma hitlerowskiego oraz pamięć ofiar II wojny światowej.

 20180121 15165417002 turek uczcili 72 roczniclo wyzwolenia

II mikołajkowy koncert Łukasza

IMG 9829

Mikołajki to nie tylko okazja do wręczania sobie prezentów, lecz także okazja do niesienia pomocy innym. Kolejna akcja pani Ewy Patrzykąt, Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Wolontariatu I Liceum Ogólnokształcącego w Turku - "II mikołajkowy koncert dla Łukasza" pokazała wielkie serca uczniów wrażliwe na potrzeby innych.

 

Czytaj więcej...

Kiermasz andrzejkowy i loteria fantowa

20171129 090215Kiermasz andrzejkowy i loteria fantowa

Kiermasz andrzejkowy w naszym liceum to już tradycja. 29 listopada 2017 roku oprócz sprzedaży rozmaitych ciast i babeczek upieczonych przez uczniów zorganizowaliśmy loterię fantową, na której można było wylosować m.in. bon na posiłek do restauracji „Hacjenda” w Malanowie”, bon na makijaż u Patrycji Krawczyk i sesję wykonaną przez fotografa Adama Kwiatkowskiego, vouchery zniżkowe na karnet szkolny na siłowni KMS-Active, bon na pizzę w restauracji „Karczma Pod Kasztanami” w Kowalach Pańskich, bon na makijaż u Michaliny Drzewieckiej, bon na paznokcie żelowe u Nikoli Majcherek oraz wiele innych ciekawych fantów. Panująca atmosfera i cel charytatywny sprawiły, że nawet wylosowanie kubka z wizerunkiem kota zamiast wyczekiwanego bonu na „niepytanie” sprawiło niemałą radość! Nasza akcja spotkała się z ogromnym odzewem ze strony uczniów jak i nauczycieli - do naszego stoiska ustawiano się kolejkami, co ogromnie nas cieszy! Oczywiście nie zabrakło symbolicznych wróżb, jak to w Andrzejki. Pieniądze z akcji przeznaczymy na akcję Pogotowie św. Mikołaja i dla Łukasza Podgórskiego. Bardzo dziękujemy wszystkim za włączenie się w naszą andrzejkową akcję!

Czytaj więcej...

Kiermasz andrzejkowy wraz z loterią fantową

Już w najbliższą środę, 29 listopada w naszym liceum odbędzie się kiermasz andrzejkowy wraz z loterią fantową! Podczas loterii będzie można wygrać m.in. bony na zwolnienie z pytania na wybranej lekcji, vouchery zniżkowe na karnet szkolny do siłowni Kms-Active, bony na posiłki do restauracji „Hacjenda” w Malanowie, karnet na Termy Uniejów oraz inne ciekawe nagrody. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży ciast i fantów zostaną przeznaczone na akcję Pogotowie św. Mikołaja oraz dla Łukasza Podgórskiego. W tym dniu zgodnie z tradycją andrzejkową będzie można sobie nieco powróżyć! Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej akcji.

Obchody Święta Niepodległości w Turku 11 listopada 2017 roku

11 LISTOPADA11 listopada 2017 roku uczniowie naszego liceum uczestniczyli w obchodach 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, biorąc udział we mszy i uroczystości, składając także kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. W ten sposób upamiętniliśmy dzień, w którym, po 123 latach zaborów, nasz kraj wyrwał się spod jarzma niewoli.

Zdjęcia: iTurek.net

Samorząd Uczniowski 2017/2018

Na podstawie USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Art. 85. 1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, typy szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego ze względu na konieczność stosowania w szkole lub placówce specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a także ze względów wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych.
9. Samorząd w szkole dla dorosłych lub placówce kształcenia ustawicznego, w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.

samorzad

 

Przewodnicząca:

Julia Maciejewska

Zastępcy:

Bartosz Zygmunt, Bernadetta Banasiak

 

Skarbnik:

Klaudia Człapa

Protokolanci:

Wiktoria Kopalak, Wiktoria Tomczak

Członkowie:

Karolina Pełka, Wiktoria Tomczyk, Natalia Jasiak, Patrycja Krawczyk, Patrycja Gronostaj

 

Do matury zostało: 73
February 2018
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

NASZE LICEUM

TV SALA 100

powiat innowacji

men

KOwP

cke

oke1

stowarzyszenie

vulcan

poczta

bip

ling logo 400