Zmiana języka

pl pl  en  de  fr  ru

Na skróty

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
62-700 Turek ul.Kościuszki 4
tel. 63-278-46-95
e-mail: loturek@wp.pl

Top Panel
 • '
  '
 • '
  '
 • '
  '
 • '
  '
 • '
  '

W piątek 29 września 2017 roku ok. godz. 11.15 rozległ się sygnał alarmowy nakazujący natychmiastową ewakuację uczniów i pracowników z budynków szkolnych.

Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie i bez zakłóceń.

Uczniowie opuścili pomieszczenia szkolne ustalonymi drogami ewakuacyjnymi pod opieką nauczycieli i udali się do „Miejsca zbiórki po ewakuacji”, którym jest stadion szkolny. Po sprawdzeniu obecności w grupach i przekazaniu informacji dyrekcji szkoły można było wracać do klas.

Oczywiście był to alarm ćwiczebny mający na celu praktyczne zapoznanie uczniów z procedurami ewakuacyjnymi na wypadek ewentualnych zagrożeń, a także sprawdzenie czasu, jaki potrzebny jest do całkowitej ewakuacji ludzi z budynków szkolnych.

Cała akcja przebiegała pod „czujnym okiem” mł. kpt. Krzysztofa Gruszczyńskiego, obserwatora z KP PSP w Turku.

Choć zasady ewakuacji omawiane są na lekcjach wychowawczych i Edukacji dla Bezpieczeństwa warto przypomnieć podstawowe czynności uczniów w chwili mogącego wystąpić zagrożenia:

 1. Młodzież opuszcza pomieszczenia szkolne określonymi drogami ewakuacyjnymi pod opieką nauczyciela, z którym w chwili ogłoszenia alarmu odbywa lekcję. W przypadku zablokowania drogi decyzję o wyborze innego sposobu opuszczenia szkoły podejmuje nauczyciel. Należy bezwzględnie zastosować się do jego poleceń.
 2. Grupa udaje się do miejsca zbiórki na stadionie szkolnym. Uczniom nie wolno opuszczać grupy bez zgody nauczyciela-opiekuna.
 3. Jeżeli uczeń w chwili ogłoszenia alarmu przebywa poza klasą (toaleta, gabinet pielęgniarki) opuszcza szkołę i musi odszukać w miejscu zbiórki swoją klasę i poinformować nauczyciela o dołączeniu do grupy
 4. Rzeczy osobiste (torby, plecaki) obowiązkowo należy zabrać ze sobą w przypadku informacji o ładunku wybuchowym. W innych przypadkach (pożar, inne zagrożenia zewnętrzne) w zależności od sytuacji.
 5. W przypadku zagrożenia wybuchem nie wolno dotykać żadnych przedmiotów (pudełka, torby, plecaki, pakunki, kosze na śmieci) w trakcie poruszania się drogą ewakuacyjną. Należy informować o zauważonych tego typu przedmiotach nauczyciela – opiekuna grupy.
 6. Po opuszczeniu budynków szkolnych grupa pod opieką nauczyciela oczekuje na dalsze decyzje wydawane przez „Kierującego akcją”.

 

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki 

62-700 Turek ul.Kościuszki 4
tel. 63-278-46-95
fax. 63-278-46-90

e-mail: loturek@wp.pl

Osiągnięcia START

tarczakolor malaKarol Pawlak, klasa 3F, Laureat XLIV Olimpiady Historycznej, opiekun: Paweł Żebrowski

tarczakolor mala

Wojciech Jakub Wilczyński, klasa 3B, Finalista XXXVI Okręgowej Olimpiady Języka Łacińskiego, opiekun: Ewa Patrzykąt

tarczakolor mala

Szymon Klimek, klasa 2A, Finalista XI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej, opiekun: Barbara Żebrowska

tarczakolor mala

Karolina Darul, klasa 1B, Finalistka XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej, opiekun: Agnieszka Łapka

tarczakolor mala

Weronika Osicka, klasa 1C, Finalistka XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej, opiekun: Agnieszka Łapka

Lokalizacja